Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 12 2018

blackbagira
Za tych, co szaleni. Za odmieńców. Buntowników. Awanturników. Niedopasowanych. Za tych, co patrzą na świat inaczej. Oni nie lubią zasad. Nie szanują status quo. Można ich cytować, można się z nimi nie zgadzać; można ich wysławiać, można ich zniesławiać. Ale jednego nie można zrobić - nie można ich ignorować. Bo to oni zmieniają świat. Popychają ludzkość do przodu. I choć niektórzy mogą widzieć w nich szaleńców, my dostrzegamy w nich geniusz. Ponieważ to ludzie wystarczająco szaleni, by sądzić, że mogą zmienić świat... są tymi, którzy go zmieniają.
— Walter Isaacson
Reposted frompuella13 puella13 viaOnly2you Only2you
blackbagira
1908 cde9 420
blackbagira
blackbagira
9076 a0b9 420
Reposted from4777727772 4777727772 viaOnly2you Only2you
blackbagira
Czemu jeszcze chodzisz mi po głowię? Skoro byłem dla Ciebie w najlepszym wypadku chwilową zachcianką. W najgorszym, dodatkiem do łóżka.
— czego ja żaluje?
Reposted fromPoranny Poranny viaOnly2you Only2you
blackbagira
0372 008f 420
Rynek Dębnicki, Kraków
Reposted fromorelh orelh viakarmacoma karmacoma
blackbagira
5094 66bd 420
Reposted fromsavatage savatage viakarmacoma karmacoma
blackbagira
4188 babc 420
Reposted fromnazarena nazarena viakarmacoma karmacoma
7988 df3d 420
Reposted fromidiod idiod viakarmacoma karmacoma
blackbagira
mija 3 miesiąc
czyli 1/4 roku już za Tobą płaczę, 
czyli oddałam Ci ćwiartkę tego roku, 
czyli ćwiartkę tego serca, 
czyli mojego,
czyli jedno przekłada się na drugie 
czyli krwawi,
czyli może to się skończy kiedy minie cały rok, 
czyli gdy zabierzesz je ze sobą w całości, 
czyli tak, że nic mi z niego nie zostanie
czyli jednak jestem dobra z matmy
czyli jednak zdam ten egzamin
czyli jednak mnie nie kochasz
czyli jednak miałam rację
jestem z miłości głupia
czyli jednak jestem
— yourtitle "Czyli co"
Reposted fromyourtitle yourtitle viapoezja poezja
blackbagira
Nie dbasz o to czy jestem
Czy jeszcze nie śpię
Jak patrzę na świat
Jak wdycham powietrze

Chciałabym wreszcie
Nigdy nie myśleć
Co u Ciebie
Jaki dzisiaj jesteś

Co od siebie dajesz światu
Czy znów uśmiech do mnie niesiesz
Na darmo
Każda mała chwila
Chciałabym nie pamiętać tych uniesień

Nie tkwić, nie brnąć
Gdzie myśl niesie
Chytro pochłania minuty
Garściami bierze
Więc już nie wiem kto,
czy ja czy ona
Czuwa przy sterze

Nigdy nie uwierzę
Że ta historia, gestów kilka
Szykowna gadanina
Niczym nie być mogła
Tylko nam zamilkła

W słowie, w oczach
W dźwięku magii
Ile mogła, z siebie dała
Nie utrzymał nikt tej walki
Z tych kto walkę miał utrzymać

Niewaleczni, nieodważni
Któż Wam tego nie powiedział?
Strach na miłość był zesłany
I uczynił pokalaną
Rzeczywistość wielką, szarą
Ze splotu zdarzeń utkany
— yourtitle "Nie lubię tytułów"
Reposted fromyourtitle yourtitle viapoezja poezja
blackbagira
1748 8fda 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma
blackbagira
1014 c0fa 420
Reposted from4777727772 4777727772 viakarmacoma karmacoma
blackbagira
1273 e34d 420
Reposted fromgingerowaa gingerowaa viakarmacoma karmacoma
blackbagira
0310 8755 420
Reposted fromolaosa olaosa viakarmacoma karmacoma
blackbagira

Nie jestem dziewczyną z rękami 

 w kieszeniach

Czasem z dłońmi
Bo zawsze wchodzę tylko 
do połowy
Nie
Jednak tylko 
Na próg
Z rezerwą na szybki nerwowy powrót
Z wygodą dla paliczków mych
Twych
Tez bym tam wpuściła
Może 
Głębiej
Pozwoliła
I...

Cisza 
I jęk
Księżyca blask spływający 
Zza okna po policzkach 
A za nim mleczny dech
Twój
W pobliżu brzucha, lekko drgany moim 
Szczytem


Dziś niepełnie
Ani roli ani we mnie
Tak to już jest
Z grzeczności a
Z dziewczyną w sukience
Z pięknością
Z rękami nie 
W kieszeniach

— Lakonika "Erotyka I"
Reposted fromlakonika lakonika viapoezja poezja
blackbagira
0918 571f 420
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viavogel vogel
blackbagira
0441 d88e 420
Reposted fromkrzywda krzywda viavogel vogel
blackbagira
9132 32ba 420
Reposted fromsosna sosna viavogel vogel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl