Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2017

1391 1f12 420
blackbagira
3926 a017 420
1481 4557 420

coffeeforthemoon:

Emilie Ristevski. @helloemilie on Instagram.

blackbagira
gdy kobieta okazuje niezdecydowanie, natychmiast podejmij za nią decyzję
1509 eeab 420
blackbagira
Tak, możesz być wszystkim dla mnie. Wierzę w ciebie i wierzyłam od pierwszej chwili naszego poznania. Możesz wszystko zmienić, wszystko ze mnie zrobić, co zechcesz. Tylko chciej tego i kochaj mnie bardzo. Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. Ginę czasem nawet sama dla siebie. Sama siebie nie znam w takich chwilach.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromlittlefool littlefool viatobecontinued tobecontinued
blackbagira
8527 fc05 420
Reposted fromvampira vampira viatobecontinued tobecontinued
blackbagira
4949 4286 420
Reposted frommental-cat mental-cat viatobecontinued tobecontinued
blackbagira
6415 180a 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viapandorcia pandorcia
blackbagira
8146 41cb 420
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viapandorcia pandorcia
blackbagira
5897 6ce1 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viapandorcia pandorcia
blackbagira
5005 e728 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viapandorcia pandorcia
blackbagira
5559 05ea 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viapandorcia pandorcia
blackbagira
6890 ec6a 420
blackbagira
Miłość nie przynosi ze sobą cierpień. Cierpienie przynosi instynkt posiadania, który jest zaprzeczeniem miłości. 
— Antoine de Saint-Exupery
blackbagira
blackbagira
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted frompareidolie pareidolie viapandorcia pandorcia
blackbagira
Gdy w wieku trzydziestu lat wraca się do punktu wyjścia, to znaczy, że zmarnowało się życie. Że jest się trupem. Miałeś, kurwa, tyle czasu.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted frompareidolie pareidolie viapandorcia pandorcia

June 25 2017

blackbagira
2970 a4de 420
Happy birthday!
Reposted fromkociesprawy kociesprawy viavolldost volldost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl