Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2017

blackbagira
Reposted fromVix Vix viahormeza hormeza
blackbagira
blackbagira
Nie przyzwyczajaj się do tego, co możesz utracić. 
— WA
Reposted frommartinif16 martinif16 viasentymentalna sentymentalna
blackbagira
Mówienie ludziom „nie” jest wspaniałą rzeczą, jest to część przebudzenia. I zrozum, to nie jest egoizm. Egoizmem jest wymaganie od innych, by żyli życiem, które akurat tobie wydaje się najwłaściwsze. To jest egoizm. Żyć swoim życiem nie jest egoizmem.
— Anthony de Mello
Reposted fromnawmi nawmi viasentymentalna sentymentalna
blackbagira
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
blackbagira
9850 0269 420
Reposted fromtoft toft viahormeza hormeza
blackbagira
1484 92c0 420
Reposted fromdonttrustme donttrustme viaOnly2you Only2you

April 20 2017

5522 715a 420

theprincesswashere:

This makes me uncomfortable

blackbagira
4872 f1df 420
Reposted fromnadelle nadelle viaalex0 alex0
5046 1b28 420
Reposted fromdanlsnotonflre danlsnotonflre viavogel vogel
blackbagira
7257 d88b 420
Reposted fromministerium ministerium viavogel vogel
9351 aae2 420

megbiediger:

It’s the Pope

Reposted fromrainstormdragon rainstormdragon viavogel vogel
blackbagira
5500 3b52 420
By oakoak in Saint Etienne, France.
Reposted fromcorvax corvax viavogel vogel
blackbagira
9197 680d 420
Reposted from3ch0 3ch0 viavogel vogel
blackbagira
blackbagira
6785 3768 420
Reposted frombeer beer viavogel vogel
3417 30b4 420

magical-girl:

Stop thief

Reposted fromgatoskyenlaplaya gatoskyenlaplaya viavogel vogel
7986 fae9 420
Reposted frommirosia mirosia viavogel vogel
blackbagira
4489 d60c
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viavogel vogel
blackbagira
Reposted fromKara1969 Kara1969 viavogel vogel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl