Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 05 2017

blackbagira
Nie wiem jak się nie bać. Wiem, co pomaga w likwidowaniu lęku. (...) Bez wątpienia - regularne spanie w jednym łóżku z osobą, o której wiemy, że gdy będziemy mieli 39 stopni gorączki, ona pójdzie nam do apteki i ugotuje nam rosół.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromherside herside viatobecontinued tobecontinued
blackbagira
9287 fba9 420
1 VIII 44/...
blackbagira
1786 31c5 420
Reposted fromnyaako nyaako viahormeza hormeza
blackbagira
Reposted frombluuu bluuu viatobecontinued tobecontinued
5160 7f6d 420
Reposted fromfreakish freakish viagwiazdeczka gwiazdeczka

August 03 2017

blackbagira
1759 9ad1 420
Reposted fromnyaako nyaako viahormeza hormeza

August 02 2017

blackbagira
2845 f6d1 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahormeza hormeza
blackbagira
6396 731e 420
blackbagira
4963 198e 420
Reposted fromundertow undertow viahormeza hormeza
blackbagira

Nawet jak jestem upity, wiem kogo kocham.

Reposted frompsychoza psychoza viahormeza hormeza
blackbagira
0763 df1a 420
Reposted fromscorpix scorpix viatobecontinued tobecontinued
blackbagira
0762 7adc 420
Reposted fromscorpix scorpix viatobecontinued tobecontinued

July 28 2017

blackbagira
Możesz mieć wysokie obcasy, garsonkę oraz groźną minę i być poważna jak koniec świata, a dla mnie i tak zostaniesz małą dziewczynką, którą trzeba ochronić przed burzą.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagwiazdeczka gwiazdeczka

July 01 2017

blackbagira
6642 25cd 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viahormeza hormeza
blackbagira
6668 2ffb 420
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viahormeza hormeza
blackbagira
6992 4c81 420
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viavogel vogel
blackbagira
8526 419c
Reposted fromzungud zungud viavogel vogel
blackbagira
2472 7a23 420
Reposted frombutterbeer butterbeer viahormeza hormeza
blackbagira
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viahormeza hormeza
3478 29bb 420
Reposted fromjabberokkie jabberokkie viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl