Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2019

blackbagira
4656 1e6b 420
Reposted fromcalifornia-love california-love viaOnly2you Only2you
blackbagira
7677 df82 420
Reposted fromslodziak slodziak viagwiazdeczka gwiazdeczka
blackbagira
8175 d74d 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viagwiazdeczka gwiazdeczka
blackbagira
1248 1cd6 420
Reposted fromzielono zielono viahormeza hormeza

January 29 2019

blackbagira
0500 c31d 420
Reposted fromoll oll viatobecontinued tobecontinued

November 06 2018

blackbagira
Powiedział mi w któreś urodziny, że nie będzie mi życzył spełnienia marzeń, bo sam będzie je spełniał. Kiedy ryczę na kanapie, bo znowu coś mi nie wyszło, patrzy mi w oczy i mówi, że jestem silna i nic takiego się nie stało. Kiedy wkurzam się i bluzgam, bo ktoś mnie znowu obgadał, mówi, że tak po prostu się dzieje i szkoda moich nerwów. Kiedy zarysowałam mu już drugi raz samochód powiedział, że chociaż konsekwentnie, bo z tej samej strony. I milion razy słysząc w środku nocy: “Misiu, pogadasz ze mną?” odpowiadał patrząc jednym okiem: “No jasne.” Spełnił już moje największe marzenie. Uczynił mnie swoją królową.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
blackbagira
6070 761f 420
Reposted from2017 2017 viafilmowy filmowy

November 01 2018

blackbagira
Reposted fromshakeme shakeme viakoralina koralina
blackbagira
Reposted fromshakeme shakeme viakoralina koralina

October 23 2018

blackbagiraReposted fromolbaria olbaria viasentymentalna sentymentalna

October 09 2018

blackbagira

September 12 2018

0585 bc48 420
Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viavolldost volldost

August 19 2018

blackbagira
5655 fa22 420
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia
blackbagira
5071 c549 420
blackbagira
5658 6896 420
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia

April 23 2018

blackbagira
5449 69c9 420

March 15 2018

blackbagira
9343 1cc1 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma

March 14 2018

blackbagira
4024 7583 420
tego pragnęłam
to było za dużo
Reposted frommysoul mysoul viapandorcia pandorcia

March 09 2018

blackbagira
Quite simply the best 'snowman' I've ever seen
😂
Reposted fromfupduck fupduck viahormeza hormeza

February 22 2018

blackbagira
6669 2f58
Reposted frombezemnieomnie bezemnieomnie viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl